USLOVI KORIŠĆENJA NEVIAN RENT A CAR BEOGRAD

Uslovi korišćenja i opšte odredbe agencije NEVIAN Rent a car Beograd za iznajmljivanje automobila u Beogradu

Prezent International doo (u daljem tekstu Najmodavac), iznajmljuje vozilo Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac), čiji su podaci na prvoj strani Ugovora o najmu vozila, pod sledećim uslovima:

USLOVI KORIŠĆENJA, OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Najmoprimac se svojim potpisom saglasio sa ovim Ugovorom i obavezuje se:

– da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora;
– prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom, dokumentima o vozilu kao i dodatnu opremu i pribor navedenu u ugovoru;
– da iznajmljeno vozilo vrati na mesto i u roku utvrđenom ovim Ugovorom ili ranije na zahtev Najmodavca;
– da za produženje ugovorenog perioda iznajmljivanja traži saglasnost Najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila.
– U slučaju potrebe za produženjem najma potpisaće se novi ugovor pošto Najmoprimac izmiri sve obaveze po prethodno zaključenom ugovoru.
– odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca;
– plati Najmodavcu iznos troškova 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila, ukoliko se prilikom vraćanja vozila, ustanovi da je brojač kilometara oštećen;
– iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama.

Održavanje vozila

Najmoprimac se svojim potpisom saglasio sa ovim Ugovorom i obavezuje se da:

– vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja, koristi samo za vlastite potrebe i ne iznajmi ili posudi trećem licu;
– vozilom upravlja sam ili lice koje Najmodavac ovlasti u Ugovoru o najmu;
– vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti;
– iznajmljenim vozilo ne prelazi državnu granicu bez saglasnosti Najmodavca;
– bez pismene saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova, uređaja ili na bilo koji način spoljašnji izgled vozila;
– da će odmah i bez odlaganja obavesti Najmodavca ako se na komandnom displeju ili bord kompjuteru u vozilu upali BILO KOJA upozoravajuća lampica, radi intervencije na vozilu.

***NAJMODAVAC strogo poštuje servisne intervale proizvođača vozila. Nepoštovanje istih prouzrokuje gubitak garancije na vozilu.

Dužnosti Najmoprimca

Član 2.

U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.

Član 3.

Najmoprimac je dužan da deponuje sva neophodna dokumenta i akta pri zaključivanju Ugovora, važeću vozačku dozvolu, ličnu kartu ili pasoš, dokaz o svojstvu ukoliko se radi o pravnom licu (ugovor o radu, punomoćje, pečat firme i slično).

Član 4.

Najmoprimac je dužan da snositi troškove utrošenog goriva, kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje nastale u toku trajanja ugovora o najmu.

Član 5.

Najmoprimac je dužan da položi depozit prilikom iznajmljivanja vozila. Depozit se polaže putem predautorizacije po jednoj od kreditnih kartica (Visa, Master, Amex), gotovinom ili uplatom na račun (pravna lica).

Rezervisana suma u svrhu depozita neće biti na raspolaganju za vreme trajanja najma najmoprimcu. Iznos depozita zavisi od marke iznajmljenog vozila, paketa osiguranja i dužine trajanja najma. Ukupne troškove najma vozila Najmoprimac je dužan da plati odmah po završetku najma.

Član 6.

U slučaju saobraćajnog udesa, havarije, krađe vozila ili delova ili pogonske neispravnosti vozila Najmoprimac je dužan da:

– ne napušta vozilo dok ga nije obezbedio za preuzimanje od strane Najmodavca,
– sačeka organe MUP-a i obezbedi njihov zapisnik i pravilno popuni “EVROPSKI IZVEŠTAJ O SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI ”, sem u slučaju pogonske neispravnosti vozila i
– podnese pismenu izjavu u poslovnici Najmodavca.

Ukoliko Najmoprimac propusti neke od navedenih radnji i time pričini štetu Najmodavcu, dužan je da pričinjenu štetu nadoknadi u punom iznosu.

Član 7.

Prilikom korišćenja iznajmljenog vozila, Najmoprimac je u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima osiguranja, osiguran za zakonsku odgovornost po štetama prema trećim licima.

KASKO OSIGURANJE ZA ŠTETE I KRAĐU

Član 8.

“BASIC PAKET KASKO OSIGURANJA“
BASIC (osnovno) osiguranje je obavezno i uključeno u svaku cenu najma, pokriva štete nastale na iznajmljenom vozilu u slučaju saobraćajnog udesa i van saobraćajnog udesa kao i štete nastale krađom-nestankom vozila.

Propisani iznos depozita za određeno vozilo ujedno je i maksimalni iznos učešća u šteti, koji Najmoprimac nadoknađuje u slučaju načinjene štete. Iznos depozita za basic osiguranje se navodi na prvoj strani Ugovora o najmu.

Sve štete u slučaju saobraćajnog udesa ili van saobraćajnog udesa Najmoprimac nadoknađuje u zavisnosti od stepena oštećenja do iznosa depozita u celosti.

Sve štete nastale krađom-nestankom vozila Najmoprimac nadoknađuje u iznosu depozita u celosti.

Sva oštećenja na vozilu u toku najma, bez obzira da li su nastala u saobraćajnom udesu ili van njega, kao i krađu-nestanak vozila, Najmoprimac mora da prijavi Najmodavcu, popuni poseban izveštaj o udesu, šteti, kao i izjavu o krađi-gubitku vozila u poslovnici Najmodavca, prijavi nadležnom organu Policije odmah na licu mesta gde se udes, oštećenje ili krađa-nestanak desio i da obezbedi policijski zapisnik.

Ukoliko saobraćajni udes, oštećenje, krađa-nestanak vozila nije prijavljen Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos oštećenja, krađe-nestanka vozila, bez obzira što je uključen, ugovoren basic nivo osiguranja sa učešćem u šteti do visine depozita.

Član 9.

“MEDIUM PAKET KASKO OSIGURANJA“
Najmoprimac može da ugovori i plati dodatno osiguranje vozila, MEDIUM paket kasko osiguranja, sa umanjenim učešćem u šteti u slučaju saobraćajnog udesa i van saobraćajnog udesa kao i štete nastale krađom-nestankom vozila.

Ugovaranjem medium paketa  osiguranja, Najmoprimac umanjuje finansijski rizik, učešče u šteti. Propisani iznos depozita, kao i maksimalni iznos učešća u šteti, za medium paket osiguranja određene marke i tipa vozila, koje Najmoprimac nadoknađuje u slučaju načinjene štete, se navodi na prvoj strani Ugovora o najmu.

Medium paket osiguranja dodatno obuhvata osiguranje putnika kao i osiguranje stakala i guma na vozilu bez učešća u šteti.

Sva oštećenja na vozilu u toku najma, bez obzira da li su nastala u saobraćajnom udesu ili van njega, kao i krađu-nestanak vozila, Najmoprimac mora da prijavi Najmodavcu, popuni poseban izveštaj o udesu, šteti, kao i izjavu o krađi-gubitku vozila u poslovnici Najmodavca, prijavi nadležnom organu Policije odmah na licu mesta gde se udes, oštećenje ili krađa-nestanak desio i da obezbedi policijski zapisnik.

Ukoliko saobraćajni udes, oštećenje i krađa-nestanak vozila nije prijavljen Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos štete, bez obzira što je ugovoren dodatni medium nivo osiguranja sa smanjenim učešćem u šteti.

BASIC I MEDIUM OSIGURANJE: IZNOS DEPOZITA I UČEŠĆA U ŠTETI

BASIC OSIGURANJE:
IZNOS DEPOZITA I UČEŠĆA U ŠTETI

 

MEDIUM OSIGURANJE:
IZNOS DEPOZITA I UČEŠĆA U ŠTETI

Član 10.

Najmoprimac je u celosti odgovoran za:

– Štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola.
– Zatim štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji ili ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu i krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano.
– Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja vozila za sve vreme trajanja popravke).
– Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku.
– štete nastale u unutrašnjosti vozila, štete nastale na šasiji vozila sa donje strane, slomljen i/ili izgubljen ključ, štete nastale tankanjem pogrečne vrste goriva i za štete nastale svesno ili nepažnjom korisnika.

Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u pinom iznosu od Najmoprimca najkasnije u momentu vraćanja vozila.

Član 11.

Najmoprimac se obavezuje da će:

– u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode i što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i sigurao;
– ako dođe do većeg oštećenja vozila, ili ako u nezgodi ima povređenih lica, (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije i hitne pomoći i podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca.

Član12.

Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ne ispuni sve uslove navedene u članu 10 i 11 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.

Završne odredbe

Član 13.

Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu.

Član 14.

Bilo kakve izmene ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorne strane.

Član 15.

Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koja je izdala kreditnu karticu.

Član 16.

U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.

Član 17.

Sve cene u cenovnicima Najmodavca iskazane su u EUR. Obračun za preautorizaciju i plaćanje se vrši po srednjem kursu NBS u dinarskoj protivvrednosti.

Član 18.

Ugovor je sačiljen u 2 primerka, po jedan za obe ugovorne strane i predstavlja slobodnu izraženu volju ugovornih strana, pa ga kao takvog prihvataju i potpisuju.

©️2018 Rent a car NEVIAN - Mije Kovačevića 10, Palilula, Beograd, Srbija - [email protected] - (+381)11 24 42 801
Whatsapp Viber