• Ukoliko u toku najma dodje do saobraćajne nezgode, šta uraditi?

 • Ukoliko dođe do kvara na vozilu, šta uraditi?

 • Ukoliko se izgube dokumenta vozila, registarske oznake, ključ vozila, šta uraditi?

 • Kako izvršiti produžetak najma vozila?

 • Da li vozilo može da se vrati na drugu lokaciju od one dogovorene prilikom preuzimanja?

 • Ako se u toku najma odlučite na putovanje u inostranstvo, šta je potrebno učiniti?

 • Može li se iznajmiti GPS, WiFi ili dečija stolica?

 • Kako dodati drugog vozača na ugovor?

 • Da li je moguće vozilo vratiti ranije od predviđenog?

 • Kako naknadno kupiti dodatno osiguranje za vozilo?

 • U koje drzave mozete putovati sa iznajmljenim vozilom?

 • Da li je potrebna vozačka dozvola za rezervaciju?
 • Koliko godina treba imati za najam rent a car vozila?
 • Kako rezervisati željeno vozilo?
 • Nakon uradjene rezervacije.
 • Da li se vozilo može preuzeti na drugoj lokaciji osim poslovnice?
 • Koje kreditne kartice prihvatate?
 • Ukoliko u toku najma dodje do saobraćajne nezgode, šta uraditi?
 • Ukoliko dođe do kvara na vozilu, šta uraditi?
 • Povratak vozila nakon najma.
 • Mogu li vozilo vratiti van radnog vremena?
 • Šta u slučaju gubitka ili krađe fascikle sa dokumentima i/ili registarskih oznaka?
 • Šta u slučaju gubitka ključa?