• Šta u slučaju gubitka ili krađe fascikle sa dokumentima i/ili registarskih oznaka?

 • Šta u slučaju gubitka ključa?

 • Šta ako se iznajmljeno vozilo ne može otključati?

 • Šta ako se iznajmljeno vozilo ne može zaključati?

 • Šta ako se ne može pokrenuti motor vozila?

 • Šta ako je vozilo upaljeno i spremno za vožnju, ali se mehanička ili električna ručna kočnica ne može spustiti?

 • Šta je Auto Hold i ima li ga iznajmljeno vozilo?

 • Kako se može proveriti koju vrstu goriva koristi iznajmljeno vozilo?

 • Šta ako se u vozilo sipa pogrešna vrsta goriva?

 • Šta ako iznajmljeno vozilo ostane bez dovoljne količine goriva?

 • Šta ako vozilo ne može preći određenu brzinu bez obzira na jačinu pritiska papučice gasa?

 • Kako se može poništiti indikator neispravnog pritiska u gumama?

 • Kako se može kontaktirati tehnička podrška?

 • Ima li iznajmljeno vozilo obaveznu opremu i gde se nalazi?

 • U slučaju kvara vozila na kolovozu koji onemogućuje dalju vožnju?

 • Šta ako je kvar prouzrokovao oštećen točak?

 • Šta ako količina tečnosti u iznajmljenom vozilu nije dovoljna?

 • Šta ako je neispravna spoljašnja rasveta?

 • Da li je dopušteno u iznajmljenom vozilu prevoziti životinje?

 • Mogu li se u iznajmljenom vozilu prevoziti veliki i teški predmeti?

 • Sme li se iznajmljenim vozilom učestvovati u automobilskim trkama i sličnim manifestacijama?

 • Može li se iznajmljeno vozilo koristiti na putevima koji nisu prve klase?

 • Ima li iznajmljeno vozilo odgovarajuće pneumatike?

 • Mogu li vozači i saputnici u vozilu pušiti?

 • Kako znati da je potrebno izvršiti redovno održavanje iznajmljenog vozila?

 • Može li se iznajmljeno vozilo odvesti kod servisera ili vulkanizera na proveru i/ili kako bi se izvršilo održavanje/popravka/ostali radovi?

 • Kako ispravno montirati dečije sedište i/ili booster?

 • Kako blokirati otvaranje zadnjih prozora i vrata kako bi prevoz dece bio siguran?

 • Kako postupiti u slučaju manje saobraćajne nezgode i/ili oštećenja vozila, u slučaju krađe, pokušaja krađe vozila i/ili provale u vozilo i vandalizma?

 • Jesu li štete na pneumaticima i/ili felnama pokrivene osiguranjem?

 • Kako osigurati vozilo pri parkiranju i napuštanju

 • Koja oprema je sastavni deo svakog vozila?

 • Is a driver's license required to book?
 • How old do you need to be to rent a car?
 • Da li je potrebna vozačka dozvola za rezervaciju?
 • Koliko godina treba imati za najam rent a car vozila?
 • How to reserve the desired vehicle?
 • After making the reservation.
 • Kako rezervisati željeno vozilo?
 • Nakon uradjene rezervacije.
 • Can the vehicle be picked up at a location other than the branch office?
 • What credit cards do you accept?
 • Da li se vozilo može preuzeti na drugoj lokaciji osim poslovnice?
 • Koje kreditne kartice prihvatate?
 • If a traffic accident occurs during the rental, what to do?
 • If the vehicle breaks down, what should I do?
 • Ukoliko u toku najma dodje do saobraćajne nezgode, šta uraditi?
 • Ukoliko dođe do kvara na vozilu, šta uraditi?
 • Return of the vehicle after the rental.
 • Can I return the vehicle outside of working hours?
 • Povratak vozila nakon najma.
 • Mogu li vozilo vratiti van radnog vremena?