• Kako rezervisati željeno vozilo?

 • Nakon uradjene rezervacije.

 • Da li je moguće izmeniti već uradjenu rezervaciju?

 • Kako otkazati rezervaciju?

 • Koja dokumenta je potrebno poneti za preuzimanje vozila?

 • Da li vozilo u moje ime može preuzeti neka druga osoba?

 • Da li moju rezervaciju mogu prebaciti na drugu osobu?

 • Da li je moguće troškove najma platiti tudjom kreditnom karticom?

 • Is a driver's license required to book?
 • How old do you need to be to rent a car?
 • Da li je potrebna vozačka dozvola za rezervaciju?
 • Koliko godina treba imati za najam rent a car vozila?
 • How to reserve the desired vehicle?
 • After making the reservation.
 • Kako rezervisati željeno vozilo?
 • Nakon uradjene rezervacije.
 • Can the vehicle be picked up at a location other than the branch office?
 • What credit cards do you accept?
 • Da li se vozilo može preuzeti na drugoj lokaciji osim poslovnice?
 • Koje kreditne kartice prihvatate?
 • If a traffic accident occurs during the rental, what to do?
 • If the vehicle breaks down, what should I do?
 • Ukoliko u toku najma dodje do saobraćajne nezgode, šta uraditi?
 • Ukoliko dođe do kvara na vozilu, šta uraditi?
 • Return of the vehicle after the rental.
 • Can I return the vehicle outside of working hours?
 • Povratak vozila nakon najma.
 • Mogu li vozilo vratiti van radnog vremena?