• Da li je potrebna vozačka dozvola za rezervaciju?

 • Koliko godina treba imati za najam rent a car vozila?

 • Da li je obavezna kreditna kartica za rezervaciju vozila?

 • Da li je moguće svojom kreditnom karticom izvršiti rezervaciju za drugu osobu?

 • Koje kreditne kartice prihvata agencija Nevian?

 • Da li se može izabrati tačno određeni model vozila?

 • Da li je moguće preuzeti vozilo na drugoj lokaciji osim poslovnice?

 • Ako se pojavi poteškoća pri izradi rezervacije, kome se obratiti?

 • Šta je učešće u šteti?

 • Šta obezbedjuju dodatni paketi osiguranja?

 • Da li se željeni paket osiguranja mora odabrati prilikom rezervacije?

 • Da li je potrebno rezervisati dodatnu opremu pre najma?

 • Da li je dozvoljeno da se sa iznajmljenim vozilom putuje van granica R. Srbije?

 • Da li postoji ograničenje kilometraže u toku najma?

 • Da li je definisano minimalno trajanje najma vozila?

 • Da li je određeno maksimalno trajanje najma vozila?

 • Da li se vozilo može vratiti na drugoj lokaciji?

 • Da li je moguće dogovoriti vraćanje vozila u drugim gradovima ili inostranstvu gde agencija Nevian nema poslovnice?

 • Da li je obavezno da se u rezervaciji navede tačno vreme preuzimanja?

 • Da li je moguće izabrati preuzimanje i vraćanje vozila van radnog vremena poslovnice?

 • Da li je potrebna vozačka dozvola za rezervaciju?
 • Koliko godina treba imati za najam rent a car vozila?
 • Kako rezervisati željeno vozilo?
 • Nakon uradjene rezervacije.
 • Da li se vozilo može preuzeti na drugoj lokaciji osim poslovnice?
 • Koje kreditne kartice prihvatate?
 • Ukoliko u toku najma dodje do saobraćajne nezgode, šta uraditi?
 • Ukoliko dođe do kvara na vozilu, šta uraditi?
 • Povratak vozila nakon najma.
 • Mogu li vozilo vratiti van radnog vremena?
 • Šta u slučaju gubitka ili krađe fascikle sa dokumentima i/ili registarskih oznaka?
 • Šta u slučaju gubitka ključa?